Làm sao có thể kết hợp ý tưởng kinh doanh bền vững với việc tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng từ chính mô hình kinh doanh ấy, làm sao để tìm ra được con đường ở giữa để hài hòa và bền vững giữa nguồn lực có hạn về tài chính, thời gian, cả về sức khỏe tinh thần nhưng vẫn có thể tạo ra tác động tích cực lên xã hội và giúp được nhiều người cần. 

Trong tập này, anh Hồ Thái Bình, Đồng sáng lập Công ty TNHH SiGen và Giám đốc Doanh Nghiệp Survival Skills Vietnam-SSVN đã chia sẻ hành trình cũng mất nhiều năm của Bình để tìm ra được mô hình kinh doanh bền vững kết hợp với tác động xã hội, hai lĩnh vực mà anh đều đam mê và yêu thích. 

 Nghe toàn bộ câu chuyện trên: 

Nếu câu chuyện truyền cảm hứng đến bạn và bạn muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình đến chương trình, hãy gửi lá thư điện tử ấy đến với chúng tôi tại dearourcommunity@gmail.com nhé.

http://dearourcommunity.com/ 

#dearourcommunity #storytelling #socialenterprise #sustainablebusiness