Q. Phú Nhuận triển khai đánh giá hiệu quả thí điểm “Hố ga ngăn mùi chống muỗi”

Q. Phú Nhuận triển khai đánh giá hiệu quả thí điểm “Hố ga ngăn mùi chống muỗi”

Vào sáng 07/09/2023, các đơn vị quản lý đã tổ chức đánh giá hiệu quả triển khai thí điểm 11 “Hố ga ngăn mùi chống muỗi” của SiGen trên địa bàn Q. Phú Nhuận (TP.HCM) sau hơn 5 tháng lắp đặt. Kế hoạch đánh giá thí điểm hố ga kiểu mới Đoàn khảo sát gồm đại...