Giới thiệu sản phẩm

Các ưu điểm nổi bật của hố ga ngăn mùi chống muỗi SiGen

Các ưu điểm nổi bật của hố ga ngăn mùi chống muỗi SiGen

“Hố ga ngăn mùi chống muỗi” SiGen là giải pháp hiệu quả, ít tốn kém để nâng cấp và thay thế các hố thu nước mưa đô thị. Giải pháp vừa đảm bảo ngăn mùi vừa triệt tiêu môi trường sinh trưởng của muỗi trong hố ga mà chưa có giải pháp nào hiện tại giải quyết được.

read more