Thông tin sản phẩm­­
Sản phẩm này là sản phẩm chính hãng
Tên sản phẩm: Cơ cấu ngăn mùi cho hố gas)
Mã hiệu (code): GAS DIVICE
Số chế tạo (serial No): SG-05
Số lô: 47/2021
Thời điểm sản xuất:
Số lượng: 800
Nới sản xuất: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phát minh Hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi SiGen và các linh kiện đi kèm đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.