SiGen là ví dụ điển hình cho hiệu quả kết nối cung – cầu công nghệ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

SiGen là ví dụ điển hình cho hiệu quả kết nối cung – cầu công nghệ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoạt động kết nối cung- cầu công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng phát triển thị trường ứng dụng KH-CN, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có nhu cầu đổi mới công nghệ và những nhà nghiên cứu, nhà sở hữu công nghệ. Từ đó chuyển giao, ứng...
SiGen tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2017”

SiGen tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2017”

SiGen vừa nhận được giải Khuyến khích trong cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với giải pháp “Hố ga ngăn mùi chống muỗi”. Giải pháp đang hoàn thiện những khâu đánh giá cuối cùng trước khi thương mại hóa để cùng cả nước đẩy...