Bình Thuận: Giải pháp hố ga thu nước ngăn mùi chống côn trùng phù hợp, hiệu quả

Bình Thuận: Giải pháp hố ga thu nước ngăn mùi chống côn trùng phù hợp, hiệu quả

Sáng ngày 15/04/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức hội thảo “Giải pháp hố ga thu nước ngăn mùi chống côn trùng phù hợp, hiệu quả”. TS. Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, chủ trì hội...