Muôn kiểu bịt miệng hố ga ngăn mùi hôi ở TP.HCM

Muôn kiểu bịt miệng hố ga ngăn mùi hôi ở TP.HCM

Theo công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, TPHCM hiện có hơn 87.000 miệng thu nước thải trên các tuyến đường. Tuy nhiên, những miệng cống chứa nhiều rác thải đủ loại nên liên tục phát ra mùi hôi, lưới chắn rác hay bị lấy trộm gây mất an toàn giao thông. Mỗi khi mưa lớn,...