SiGen tham gia khảo sát vị trí lắp đặt thí điểm 11 bộ sản phẩm “Hố ga thu nước ngăn mùi, chống muỗi” tại Quận Phú Nhuận

SiGen tham gia khảo sát vị trí lắp đặt thí điểm 11 bộ sản phẩm “Hố ga thu nước ngăn mùi, chống muỗi” tại Quận Phú Nhuận

Thực hiện chỉ đạo của ông Trần Quang Sang – Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, TPHCM tại Thông báo số 68/TB-VP ngày 22/03/2023, Công ty TNHH SiGen đã được mời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát chọn vị trí lắp đặt thí điểm 10 bộ sản phẩm “Hố ga...