Chương trình “Cuộc sống và những điều kì diệu” thực nghiệm chức năng của “Hố ga ngăn mùi không muỗi” SiGen

Chương trình “Cuộc sống và những điều kì diệu” thực nghiệm chức năng của “Hố ga ngăn mùi không muỗi” SiGen

Phóng viên của chương trình “Cuộc sống và những điều kì diệu” từ đài truyền hình TFS đã cùng người dân thực nghiệm chức năng ngăn mùi chống muỗi của hố ga được thiết kế và sản xuất bởi Công ty TNHH SiGen. Từ những hố ga hiện tại còn nhiều hạn chế, tác giả...