Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu tính toán thiết kế và thử nghiệm hố ga thu nước ngăn mùi không muỗi tại tỉnh BRVT”

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu tính toán thiết kế và thử nghiệm hố ga thu nước ngăn mùi không muỗi tại tỉnh BRVT”

Chiều ngày 30/08/2018, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu tính toán thiết kế và thử nghiệm hố ga thu nước ngăn mùi không muỗi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Đề tài do TS. Nguyễn Đức Quý – giảng...