Anh Hồ Thái Bình – Đồng sáng lập SiGen chia sẻ về “Tác động xã hội đi cùng sự bền vững”

Anh Hồ Thái Bình – Đồng sáng lập SiGen chia sẻ về “Tác động xã hội đi cùng sự bền vững”

Làm sao có thể kết hợp ý tưởng kinh doanh bền vững với việc tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng từ chính mô hình kinh doanh ấy, làm sao để tìm ra được con đường ở giữa để hài hòa và bền vững giữa nguồn lực có hạn về tài chính, thời gian, cả về sức khỏe tinh thần...