SiGen chia sẻ kinh nghiệm tại SmartCity+ Festival

SiGen chia sẻ kinh nghiệm tại SmartCity+ Festival

Khi đô thị hóa xảy ra, chúng ta thường phải đối mặt trước hai sự lựa chọn: xây dựng đô thị “công bằng” hoặc xây dựng thành phố hiệu quả. Cụ thể hơn, thế nào là một thành phố “công bằng” cho tất cả mọi người và một thành phố hiệu quả và bền vững là gì? Không chỉ vậy,...