Đại diện SiGen chia sẻ tại Webinar: Vượt qua áp lực COVID-19 – Lĩnh vực phi lợi nhuận và các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng

Đại diện SiGen chia sẻ tại Webinar: Vượt qua áp lực COVID-19 – Lĩnh vực phi lợi nhuận và các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng

Dịch bệnh Covid-19 tạm lắng ở Việt Nam, nhưng ảnh hưởng nặng nề của nó dường như chỉ mới bắt đầu. Và những nhóm hoạt động xã hội ngoài việc phải cân đối công việc của mình, còn mang thêm sứ mệnh tìm kiếm và san sẻ những khó khăn với những đối tượng yếm thế nhất. Vào...