SiGen tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2017”

SiGen tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2017”

SiGen vừa nhận được giải Khuyến khích trong cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với giải pháp “Hố ga ngăn mùi chống muỗi”. Giải pháp đang hoàn thiện những khâu đánh giá cuối cùng trước khi thương mại hóa để cùng cả nước đẩy...