SiGen gặp gỡ các chuyên gia của Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng – Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

SiGen gặp gỡ các chuyên gia của Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng – Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Vừa qua, Công ty TNHH SiGen đã có buổi gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia đầu ngành của Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  Tại buổi làm việc, hai bên đã đặt vấn đề về việc hợp tác nghiên cứu các...