Anh Hồ Thái Bình – Đồng sáng lập SiGen chia sẻ về “Tác động xã hội đi cùng sự bền vững”

Anh Hồ Thái Bình – Đồng sáng lập SiGen chia sẻ về “Tác động xã hội đi cùng sự bền vững”

Làm sao có thể kết hợp ý tưởng kinh doanh bền vững với việc tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng từ chính mô hình kinh doanh ấy, làm sao để tìm ra được con đường ở giữa để hài hòa và bền vững giữa nguồn lực có hạn về tài chính, thời gian, cả về sức khỏe tinh thần...
Đại diện SiGen chia sẻ tại Webinar: Vượt qua áp lực COVID-19 – Lĩnh vực phi lợi nhuận và các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng

Đại diện SiGen chia sẻ tại Webinar: Vượt qua áp lực COVID-19 – Lĩnh vực phi lợi nhuận và các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng

Dịch bệnh Covid-19 tạm lắng ở Việt Nam, nhưng ảnh hưởng nặng nề của nó dường như chỉ mới bắt đầu. Và những nhóm hoạt động xã hội ngoài việc phải cân đối công việc của mình, còn mang thêm sứ mệnh tìm kiếm và san sẻ những khó khăn với những đối tượng yếm thế nhất. Vào...