Muỗi truyền bệnh viêm não Nhật Bản

Muỗi truyền bệnh viêm não Nhật Bản

Khoảng 550 loài muỗi Culex quinquefasciatus trên thế giới đã được mô tả, riêng ở Việt Nam khoảng 30 loài, đa số là ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Một số loài là vật truyền bệnh quan trọng đối với giun chỉ bancrofti và các bệnh arbovirus như viêm não...