Thông báo về giá bán ưu đãi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Công ty TNHH SiGen xin cảm ơn khách hàng đã tin dùng sản phẩm “Hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi” mang nhãn hiệu SiGen do Công ty sản xuất. Để thuận tiện cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty thông báo như sau: 
Trong nhiều năm qua, chính quyền và người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuân lơị để Công ty TNHH SiGen nghiên cứu, triển khai và phát triển thành công sản phẩm Hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi. 

Read more