Back to the list

[HUY ĐỘNG VỐN CỘNG ĐỒNG] SiGeb vinh dự lọt vào TOP 100 dự án của cuộc thi STARTUP WHEEL 2020

[HUY ĐỘNG VỐN CỘNG ĐỒNG - STARTUP WHEEL 2020]

Vinh dự lọt vào TOP 100 dự án xuất sắc nhất Cuộc thi Khởi nghiệp – STARTUP WHEEL 2020, SiGen tiến tới chặng 02 của cuộc thi: Huy động vốn cộng đồng trên https://funding.startupw...

Trong phần thi này, thử thách của tất cả các dự án sẽ


là gọi vốn 2 tỷ đồng trong giới hạn 10 ngày từ 15/7/2020 đến 25/7/2020.

Rất mong nhận được những lượt bình chọn từ các bạn! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!. Vòng Funding 2020. .

https://l.facebook.com/l...