Back to the list

️🏅 SiGen là 1 trong TOP 5 của giải thưởng Doanh nhân Cộng đồng Blue Venture Award

️🏅 SiGen là 1 trong TOP 5 của giải thưởng Doanh nhân Cộng đồng Blue Venture Award.

🌎 Các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá rất cao tính thực tiễn, tác động và tiềm năng của giải pháp Hố ga Ngăn mùi Không muỗi ở quy mô quốc tế.

❤️ Xin cảm ơn gi


ới chuyên môn, các sở ban ngành và cộng đồng tại tỉnh BRVT và trên toàn quốc đã luôn luôn ủng hộ SiGen trong suốt giai đoạn nghiên cứu và phát triển!. Photos from SiGen - Hố ga ngăn mùi chống muỗi's post.

View on Facebook