Back to the list

️🏅 SiGen vừa nhận được giải Khuyến khích trong cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

️🏅 SiGen vừa nhận được giải Khuyến khích trong cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh BRVT với giải pháp Hố ga Ngăn mùi Không muỗi.

💫 Giải pháp đang hoàn thiện những khâu đánh giá cuối cùng trước khi thương mại hóa để cùng cả nước đẩy lùi dịch sốt


xuất huyết trong năm nay!. Photos from SiGen - Hố ga ngăn mùi chống muỗi's post.

View on Facebook