Back to the list

🏆️ Trong năm qua, SiGen đã liên tiếp đạt được những giải thưởng lớn

🏆️ Trong vòng 1 năm qua, SiGen đã liên tiếp đạt được những giải thưởng lớn, trong đó có giải Én Xanh 2019 - chương trình đầu tiên của Việt Nam nhằm tìm kiếm và tôn vinh các Sáng Kiến Kinh Doanh Vì Cộng Đồng.

----

🏆️ Với thông điệp: "Kinh doanh vì cộng đ


ồng nhân văn và phát triển bền vững", Én Xanh góp phần thúc đẩy và lan tỏa tinh thần cùng những giải pháp kinh doanh tiên phong góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.️. .

View on Facebook