Back to the list

Bài thuyết trình của anh Hồ Thái Bình tại chung kết Blue Venture Award 2019