Back to the list

Câu chuyện của anh Hồ Thái Bình về doanh nghiệp xã hội và sơ cấp cứu


Trong những năm gần đây, chúng ta nghe rất nhiều về khái niệm Doanh Nghiệp Xã Hội tại Việt Nam, một khái niệm cũng còn khá mới và một mô hình còn khá xa lạ so với nhiều người. Làm sao có thể kết hợp ý tưởng kinh doanh bền vững với việc tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng từ chính mô hình kinh doanh đó, làm sao để tìm ra được con đường ở giữa hài hoà và bền vững giữa nguồn lực có hạn về tài chính, thời gian, sức khoẻ tinh thần nhưng vẫn có thể tạo ra tác động tích cực lên xã hội và giúp được nhiều ngườl cần giúp. 

 Trong tập 5 sẽ ra mắt ngày 02/12/2020 của Dear Our Community, chúng ta sẽ có dịp nghe Hồ Thái Bình, Giám đốc Doanh Nghiệp Xã Hội Kỹ Năng Sinh Tồn Survival Skills Vietnam-SSVN chia sẻ hành trình cũng mất nhiều năm của Bình để tìm ra được mô hình kinh doanh bền vững kết hợp với tác động xã hội, hai lĩnh vực mà Bình đều đam mê yêu thích. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội tìm hiểu thêm về tình hình Sơ Cấp Cứu ở Việt Nam, vì sao những kiến thức cơ bản về Sơ Cấp Cứu có thể giúp chính ta và người thân, những người xung quanh tăng khả năng sống sót và hồi phục khi gặp hiểm nguy. 

 ***Doanh nghiệp xã hội được hiểu là một tổ chức có các hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu mang tính xã hội, 51% lợi nhuận thu được sử dụng để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. 

 #dearourcommunity #storytelling #socialenterprise #communication #socialimpact #Vietnam See Less