Back to the list

SiGen lọt top 100 cuộc thi Startup Wheel 2020 trong tổng số hơn 1900 dự án tham gia

Chúc mừng SiGen lọt top 100 cuộc thi Startup Wheel 2020 trong tổng số hơn 1,900 dự án đăng ký tham gia 👏👏👏

Cùng đón chờ phần thể hiện của SiGen trong vòng thi bán kết nhé!. .

View on Facebook