Back to the list

SiGen lọt vào Top 10 Giải thưởng Doanh nhân Cộng Đồng - Blue Venture Award

Chúc mừng SiGen lọt vào Top 10 Giải thưởng Doanh nhân Cộng Đồng - Blue Venture Award ️🎊

Một số hình ảnh của đại diện SiGen trong vòng tiếp theo - Mentoring & Coaching để chọn ra những startup xuất sắc nhất vào Top 5 của chương trình.

Hãy cùng SiGen đón


chờ kết quả Top 5 Blue Venture Award nhé!. MENTORING & COACHING DAY BLUE VENTURE AWARD MÙA 2. .

View on Facebook