Back to the list

Thông báo về giá bán ưu đãi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Công ty TNHH SiGen xin cảm ơn khách hàng đã tin dùng sản phẩm “Hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi” mang nhãn hiệu SiGen do Công ty sản xuất. Để thuận tiện cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty thông báo như sau: 
Trong nhiều năm qua, chính quyền và người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuân lơị để Công ty TNHH SiGen nghiên cứu, triển khai và phát triển thành công sản phẩm Hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi. 
Công ty TNHH SiGen luôn ghi nhận và trân trọng sự giúp đỡ này. Để đóng một phần công sức cải thiện môi trường cho quê hương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty sản xuất và bán sản phẩm “Hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi” ra thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá bán ưu đãi và đã được đăng trong thông báo giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Hiện tại, Công ty bắt đầu cung cấp sản phẩm ra khắp các tỉnh trong cả nước. 
Chính vì vậy, giá bán sản phẩm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không phải giá bán tại các tỉnh khác. Giá bán tại các tỉnh ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ do Công ty hoặc các nhà phân phối thông báo cụ thể tới khách hàng dựa trên các chi phí phát sinh thực tế.

Xin thông báo và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng./. 


Ông Hồ Viết Vẻ
Giám đốc
Công ty TNHH SiGen