Back to the list

Hồ Viết Vẽ và chiếc máy thế sức người trong việc móc cống

Thiết bị nâng hạ, nạo vét hố ga và vận chuyển đa năng - chiếc máy độc đáo và thú vị trong câu chuyện dưới đây - do tác giả Hồ Viết Vẽ (Vũng Tàu) tự chế và hỗ trợ to lớn trong việc thay thế sức lao động trong một công việc mà không phải ai cũng dám làm.