Back to the list

Sản phẩm Hố ga ngăn mùi không muỗi của Công ty TNHH SiGen sắp lên VTV

Sản phẩm Hố ga ngăn mùi không muỗi của Công ty TNHH SiGen sắp lên VTV nhé !

Sản phẩm đã nhận 2 bằng sáng chế và đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng với sự hợp tác cùng BVU - Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu để dự kiến tri


ển khai vào năm 2018 với mục tiêu chống lại dịch sốt xuất huyết tại các đô thị !

Chờ đón SiGen trên Sáng Tạo Việt số Tết này nhé ;). .

View on Facebook