Back to the list

SiGen chia sẻ về những hỗ trợ của tỉnh BRVT trong quá trình thương mại hóa sản phẩm tại VTV 9 Năng Động Phương Nam

Sáng chế Hố ga ngăn mùi chống muỗi của Doanh nghiệp KHCN SiGen đã đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi và là một trong những sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


Thông qua Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học - Công nghệ BRVT đã có nhiều hỗ trợ rất hiệu quả như: tham gia hội chợ triển lãm, hỗ trợ viết bằng sáng chế, hỗ trợ đăng kí kiểu dáng công nghiệp đã giúp SiGen nâng cao năng lực để đưa sản phẩm được ra thị trường. Sản phẩm Hố ga ngăn mùi chống muỗi SiGen đã được ứng dụng tại nhiều địa phương trên cả nước.