Back to the list

SiGen lọt vào top 100 doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động Việt Nam

SiGen đã lọt vào danh sách 100 doanh nghiệp tạo tác động Việt Nam bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (CSIE),trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sự hỗ trợ từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại ViệtNam (UNDP)

Những doanh nghiệp được lựa chọn vào danh sách này theo các tiêu chí: 

  1. Mới thành lập trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ công nghệ, mô hình kinh doanh mới, 
  2. Có khả năng tăng trưởng nhanh, 
  3. Cùng lúc theo đuổi hai mục tiêu chiến lược là tạo giá trị kinh tế và giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.


SiGen là một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên tại Việt Nam xây dựng với trọng tâm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Những tác động xã hội của SiGen ngày càng được sự thừa nhận của cộng đồng địa phương cũng như các tổ chức quốc tế trong những năm qua.

Việc xây dựng các tiêu chí đánh giá, lập danh sách 100 doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tácđộng Việt Nam và định vị 100 impact startup này trên bản đồ Việt Nam để lần đầu tiên có cái nhìntoàn cảnh về khu vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo này mở ra các hướng về nghiên cứu - vận độngchính sách, thực hành kinh doanh xuyên ngành, xuyên lĩnh vực.