Back to the list

SiGen tự hào là bên khai sinh và dẫn dắt dự án ứng dụng di động SO CAP CUU - FIRST AID SSVN

SiGen tự hào là bên khai sinh và dẫn dắt dự án ứng dụng di động SO CAP CUU - FIRST AID SSVN với mục tiêu đưa ra những hướng dẫn sơ cứu tức thời nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người sử dụng và những người xung quanh trong các tình huống nguy hiểm.

S


iGen mong muốn góp phần làm giảm tỉ lệ thương tật tại Việt Nam hiện đang rất cao do sự thiếu kiến thức về sơ cấp cứu.

Chúng tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ, các cộng tác viên tại nhiều địa phương, quốc gia khác nhau đã cùng làm nên sự thành công của dự án.. .

View on Facebook