Chiều ngày 30/08/2018, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu tính toán thiết kế và thử nghiệm hố ga thu nước ngăn mùi không muỗi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Đề tài do TS. Nguyễn Đức Quý – giảng viên Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển của nhà trường và ông Hồ Viết Vẻ – Giám đốc công ty TNHH SiGen đồng chủ nhiệm, cán bộ phối hợp là ThS. Nguyễn Văn Tuấn – giảng viên Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn mà đề tài mang tới. Đề tài được Hội đồng khoa học xếp loại giỏi và đề nghị nhóm tác giả sớm đưa sản phẩm nghiên cứu vào áp dụng đồng thời nâng cao đề tài hơn về mặt giải quyết vấn đề mỹ quan đô thị, áp dụng đại trà.

Đại học Bà Rịa Vũng Tàu nghiệm thu đề tài Nghiên cứu tính toán thiết kế và thử nghiệm hố ga ngăn mùi không muỗi tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguồn: Giáo Dục Nhân Bản

————————————-

Liên hệ tư vấn và đặt hàng: 

Công ty TNHH SiGen 

Điện thoại: (+84)913687227 (Mr. Vẻ) – Website: Sigen.vn 

Email: sigenltd@gmail.comhovietve@gmail.com 

Địa chỉ: 106 Huyền Trân Công Chúa, P.8, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu