Hoạt động của SiGen

SiGen tham gia “Singapore Greenpreneur Trip”

SiGen tham gia “Singapore Greenpreneur Trip”

Vào tháng 11/2023, đại diện Công ty TNHH SiGen và các đơn vị khác được vinh danh "Top 5 Green Innovation Fellowship (GIF) 2023" đã được đài thọ chuyến đi "Greenpreneur Trip" trong 2 ngày tại Singapore với nhiều hoạt động bổ ích. Trong ngày đầu tiên tại Singapore, Top...

read more